Ви можете

довіритись roda.

Заява про конфіденційність даних

roda computer GmbH. Загальні умови

Преамбула

Ця умова описує зобов’язання Сторін щодо захисту даних, що випливають із договорів сторін. Він поширюється на всі види діяльності, пов’язані з договором, в якому працівники підрядника або підрядник обробляє персональні дані ("дані") клієнта.

§ 1 Сфера застосування та відповідальність

Підрядник обробляє персональні дані від імені клієнта. Сюди входять заходи, які визначені у відповідному договорі та, якщо застосовується, у специфікаціях. В рамках кожного договору замовник несе повну відповідальність за дотримання законодавчих положень законів про захист даних, зокрема, за законність передачі даних підряднику та за законність обробки даних.

Обов'язки щодо захисту даних підрядника визначаються договором і можуть бути змінені, доповнені або замінені клієнтом у письмовій формі або в електронному форматі (текстова форма) за індивідуальними інструкціями (індивідуальна інструкція). Усні вказівки повинні бути підтверджені негайно в письмовій формі або в текстовій формі.

Тип даних, що підлягає обробці, та категорії суб'єктів даних виводяться з описів послуг служб DATEV, замовлених замовником, та відповідних профілів захисту даних. Вони доступні на веб-сайті  www.datev.de/Datenschutz-steckbrief abrufbar.

§ 2 Обов'язки підрядника

1. Підрядник може обробляти дані лише у межах розпорядження та вказівок замовника, якщо це не є винятковим випадком у значенні пункту 3 а) статті 28 GDPR. Підрядник негайно інформує клієнта, якщо він вважає, що директива порушує діючі закони. Підрядник може призупинити виконання інструкції, поки не отримає підтвердження чи внесення змін від клієнта.

2. Підрядник, у своїй зоні відповідальності, координує внутрішньоорганізаційну роботу таким чином, щоб вона відповідала особливим вимогам захисту даних. Він вживатиме технічні та організаційні заходи для належного захисту даних клієнта, які відповідають вимогам Загального регламенту захисту даних (ст. 32 DS-GVO). Підрядник вживає технічних та організаційних заходів для забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності та стійкості систем та послуг, пов'язаних з обробкою на постійній основі. Замовник обізнаний з цими технічними та організаційними заходами і несе відповідальність за те, щоб вони забезпечували належний рівень захисту ризиків даних, що обробляються.

Зміна вжитих заходів безпеки залишається за підрядником, але слід забезпечити, щоб рівень захисту не був нижче допустимого або узгодженого на контрактному рівні.

Опис технічних та організаційних заходів підрядника можна знайти після цих умов.

3.Підрядник підтримує клієнта в межах його можливостей у виконанні прохань та претензій від  осіб, які подають скаргу, відповідно. Глава ІІІ DS-GVO та дотримання зобов'язань, встановлених у статтях 33-36 DS-GVO. Ці витрати оплачуються підряднику клієнтом за відповідними погодинними тарифами підрядника.

4. Підрядник гарантує, що працівникам, які беруть участь в обробці даних клієнта, та іншим особам, що працюють для підрядника, забороняється обробляти дані поза інструкціями. Крім того, підрядник гарантує, що особи, уповноважені обробляти персональні дані, взяли на себе зобов'язання щодо конфіденційності або мають відповідні зобов'язання щодо таємниці. Обов'язок конфіденційності/ секретності зберігається навіть після завершення завдання.

5. Підрядник негайно інформує клієнта, якщо йому стало відомо про порушення захисту персональних даних клієнта.

Підрядник вживає необхідних заходів щодо збереження даних та зменшення можливих несприятливих наслідків від зацікавлених осіб та негайно обговорює це з замовником.

6. Підрядник повідомляє клієнта контактної особи з питань захисту даних, що виникають у контексті договору.

7. Підрядник гарантує, що він буде виконувати свої обов'язки відповідно до пункту 1 статті 32. г) дотримуватися DS-BER та встановить порядок регулярного перегляду ефективності технічних та організаційних заходів для забезпечення безпеки обробки.

8. Підрядник виправляє або видаляє договірні дані за дорученням замовника. Якщо захист даних, що відповідає видаленню або відповідному обмеженню обробки даних, неможливий, підрядник бере на себе захист даних, знищення носіїв даних та інших матеріалів на основі індивідуального замовлення клієнта, або повертає ці носії даних клієнту, якщо це вже не обговорено в договорі.

У особливих випадках, які визначає клієнт, заходи щодо зберігання або передачі, компенсації та захисні заходи повинні бути узгоджені окремо, якщо це вже не узгоджено в договорі.

9. Дані, носії даних, а також усі інші матеріали або видаються або видаляються на вимогу клієнта після закінчення замовлення.

10. У разі вимоги клієнта від особи, що скаржиться стосовно будь-яких вимог, передбачених статтею 82 DS-GVO, підрядник зобов'язується допомогти клієнту у відстоюванні претензії в межах своїх засобів. Вищеописані витрати підлягають відшкодуванню клієнтом підряднику відповідно до дійсних цін і відповідно до прайс-листа.

§ 3 Обов'язки клієнта

1. Клієнт повинен негайно та у повному обсязі повідомити підрядника, якщо виявить у замовленні помилки щодо правил захисту даних.

2. У разі вимоги клієнта, що подається суб'єктом даних, стосовно будь-яких вимог, передбачених статтею 82 DS-GVO, пункт 3 (10) застосовується відповідно.

3. Клієнт повинен надати підряднику контактну особу з питань захисту даних, що зазначені у контексті договору.

§ 4 Звернення постраждалих осіб

Якщо постраждала особа, яка має претензії, інформує підрядника, підрядник передасть дані клієнту. Підрядник негайно направить претензію суб'єкта даних клієнту. Підрядник максимально підтримує клієнта в межах його можливостей. Виконавець не несе відповідальності, якщо клієнт відповідає на запит суб'єкта даних неправильно або невчасно.

§ 5 Варіантів виконання

1. Підрядник повинен довести замовнику відповідність зобов’язанням, передбаченим цим договором, відповідними засобами.

2. Якщо в окремих випадках необхідні перевірки клієнтом або інспектором, вони проводяться в звичайний робочий час без перешкод на проведення, після реєстрації, з урахуванням прйнятного строку проведення. Підрядник може зробити це після відповідного попереджувального повідомлення, де будуть указані терміни. Одночасно має бути підписана угода про конфіденційність щодо даних інших замовників, технічних та організаційних заходів, які були створені. Якщо аудитор, замовлений замовником, знаходиться в конкурентних відносинах з підрядником, підрядник має право на оскарження.

За допомогу у проведенні перевірки з клієнтом підряднику відшкодовуються його витрати відповідно до його діючих погодинних ставок.

3.Якщо контролюючий орган із захисту даних або інший суверенний наглядовий орган клієнта проводить перевірку, пункт 2 застосовується відповідно. Підписання зобов'язання щодо конфіденційності не потрібно, якщо цей наглядовий орган підпадає під дію професійної чи правової таємниці, в якій порушення, передбачене Кримінальним кодексом, карається.

§ 6 Субпідрядники 

1. Підрядник використовуватиме субпідрядників, перелічених у Додатку 4, для виконання своїх договірних зобов'язань.

2. Такі відносини субпідрядників існують, якщо підрядник замовляє подальших підрядників на повне чи часткове виконання робіт, узгоджених в договорі. Підрядник укладе угоди з цими третіми сторонами таким чином, щоб забезпечити виконання належних заходів щодо конфіденційності та захисту інформації.

Клієнт погоджується, що підрядник залучатиме субпідрядників. Перш ніж укласти контракт або замінити субпідрядників, підрядник повинен повідомити про це замовнику наперед, за три тижні. Клієнт може заперечити - з важливої причини - протягом прийнятного періоду часу. Якщо у визначений термін немає заперечень, згода на зміну вважається діючою.

3. Якщо підрядник розміщує замовлення у субпідрядників, підрядник зобов'язаний передати свої зобов'язання щодо захисту даних за цим договором субпідряднику.

§ 7 Інформаційні зобов’язання, пункт письмової форми, вибір закону

1. Якщо дані клієнта під загрозою вилучення процедурою банкрутства або врегулювання або іншими подіями чи заходами третіх осіб, підрядник повинен негайно повідомити клієнта. Підрядник негайно повідомить усіх відповідальних осіб у зв'язку з тим, що суверенітет та право власності на дані є виключно з клієнтом як "відповідальною особою" у значенні Загального регламенту захисту даних.

2. Зміни та доповнення до цих Умов та будь-яких його компонентів, включаючи гарантії Виконавця, повинні бути в письмовій формі та в електронному форматі (текстова форма) з чітким зазначенням, що вони є зміною чи доповненням цих умов. Це стосується також форми відмови від цієї вимоги.

У разі будь-яких суперечностей, положення цього додатка щодо захисту даних підпадають під дію регламенту договору. Якщо окремі частини цих умов виявляться неефективними, це не впливає на ефективність угоди вцілому.

3. Діє німецьке законодавство.

Станом на травень 2018 року

Договір на обробку контракту

Google аналітика

Цей веб-сайт використовує Google Analytics, послугу веб-аналітики, надану компанією Google, Inc. ("Google"). Google Analytics використовує «куки», що представляють собою текстові файли, розміщені на вашому комп’ютері, щоб допомогти веб-сайту проаналізувати, як користувачі використовують сайт. Інформація, створена файлом cookie про ваше використання веб-сайту, буде передана та збережена Google на серверах у Сполучених Штатах.

Якщо на цьому веб-сайті буде активовано анонімізацію IP-адреси, ваша IP-адреса буде скорочена в межах держав-членів Європейського Союзу або інших сторін, що підписали Угоду про Європейський економічний простір. Тільки у виняткових випадках вся IP-адреса буде спочатку перенесена на сервер Google у США та там скорочена. IP-анонімізація активна на цьому веб-сайті.

Google використовуватиме цю інформацію від імені оператора цього веб-сайту для оцінки вашого використання веб-сайту, складання звітів про активність веб-сайту для операторів веб-сайтів та надання їм інших послуг, що стосуються активності веб-сайту та використання Інтернету.

IP-адреса, яку Ваш браузер передає в межах Google Analytics, не буде пов’язана з будь-якими іншими даними, що зберігаються Google. Ви можете відмовитися від використання файлів cookie, вибравши відповідні налаштування у своєму браузері, однак зауважте, що якщо ви це зробите, ви, можливо, не зможете використовувати повну функціональність цього веб-сайту. Ви також можете відмовитися від відстеження Google Analytics з ефектом на майбутнє, завантаживши та встановивши браузер відключення Google Analytics Addon для вашого поточного веб-браузера: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cookie management

This cookie policy was created and updated by CookieFirst.com.