ВИ МОЖЕТЕ

ДОВІРИТИСЬ RODA.

Умови використання

Загальні

Ми працюємо лише згідно цих Умов продажу. Приймаючи нашу пропозицію, замовник визнає ці умови, навіть якщо вони повністю або частково суперечать його умовам та умовам замовника. Якщо замовник не бажає визнати наші умови, замовник повинен відхилити нашу пропозицію. Оскільки програмне забезпечення (операційні системи або подібні програми) придбано у roda computer GmbH, об'єктами цієї Угоди є комп'ютерна програма, що зберігається на носії інформації, опис програми, керівництво користувача та інші письмові матеріали. Далі це позначається як "Програмне забезпечення".

1 Розміщення замовлень

Наші пропозиції не є обов'язковими. Ми можемо приймати договори та замовлення від наших клієнтів протягом 8 днів шляхом експрес-письмового прийняття, факсу, усно, по телефону, електронної пошти або безпосередньо відправлення товару негайно, якщо пропозицією не передбачено іншого проміжку часу. Ми маємо право відмовитися від Договору, якщо фінансові обставини покупця істотно погіршаться, якщо подано заяву про банкрутство або захист суду від кредиторів, або якщо сторона Договору не виконає оплату за доставку.

2 Доставка

Одержувач несе ризик перевезення, в тому числі у випадку доставки з оплатою за перевезення. Ми залишаємо за собою право вибору способу доставки (транспортний маршрут). Ми надаємо встановлену законом страховку товарів, якщо клієнт прямо не вказав інше в письмовій формі. Про будь-які втрати чи збитки, що виникають під час транспортування, необхідно негайно повідомити. Замовник також зобов'язаний прийняти часткові поставки, не вимагаючи заздалегідь надати експрес-згоду.

3 Гарантійні умови

a) Гарантія включає всі дефекти, виявлені при доставці, включаючи ті, що можуть бути прихованими дефектами. Гарантійний термін на всі товари та аксесуари повинен становити 24 місяці з моменту відвантаження з нашого складу. Гарантійний термін дії акумуляторних батарей повинен становити шість (6) місяців. Ремонт, який має проводити компанія roda computer GmbH після гарантійного терміну, визначається на основі ціни, що діє на той час. Для пред'явлення претензії за гарантією необхідно додати копію доручення або рахунку-фактури, з яким постачався пристрій, та сертифікат обслуговування із зазначенням дефектної частини моделі та серійного номера. Сертифікат на обслуговування можна завантажити з веб-сайту roda computer GmbH. Ніякі нові гарантійні строки не починаються через використання гарантії. Ознаки зносу та наслідки неналежного зберігання або використання товару замовником виключаються з гарантії. Гарантія нашого продавця закінчується, якщо замовник не повідомить нам про явні дефекти в письмовій формі протягом одного тижня з моменту отримання товару. Повернутий товар повинен бути доставлений за рахунок замовника. Гарантія roda computer GmbH обмежується подальшим вдосконаленням товару. Якщо полагодити не вдається, ми забезпечимо подальшу доставку (замінних товарів). Після цього у замовника може виникнути вимога про скасування договору або зниження ціни. Якщо апаратне забезпечення, операційні системи або інше програмне забезпечення купуються одночасно, вони вважаються проданими поокремо.

б) roda computer GmbH передає клієнту свої гарантійні вимоги щодо своїх постачальників. Будь-які гарантійні претензії, пред'явлені клієнтами до компанії roda computer GmbH, залежать від попередніх юридичних ініціатив, прийнятих проти постачальників roda computer GmbH. roda computer GmbH несе відповідальність за гарантію лише в тому випадку, якщо попередні юридичні ініціативи, прийняті проти постачальників вище, не відбулися.

в) Гарантія закінчується, як тільки порушена герметизація корпусу та / або дефекти спричинені ремонтними роботами, проведеними покупцем або третьою стороною, яка не отримала дозволу компанією roda computer GmbH.

г) Сюди не включаються вимоги покупця про відшкодування збитків, спричинених збитковістю після укладення Договору, порушенням зобов’язань стосовно  сервісу, що виникає внаслідок порушення Договору, зокрема за наслідкові збитки, спричинені дефектами, якщо вони навмисно не створені нами або нашими агентами, або внаслідок грубої недбалості. Якщо продукт був виготовлений компанією roda computer GmbH, будь-які претензії, що ґрунтуються на відповідальності за товар - якщо це стосується прямого покупця - виключені.

д) Усі гарантії продавця втрачають силу, якщо буде узгоджено гарантійне зниження купівельної ціни.

е) Якщо гарантійних претензій нема, замовник негайно повідомляється про це. Потім замовник може вільно затвердити ремонтні роботи на основі наявної пропозиції. Якщо замовник відмовиться від пропозиції, йому потрібно виставити 89 євро за швидку діагностичну роботу на пристрої. Загалом, зазначені витрати на ремонтні роботи слід вважати не обов'язковими. Додаткові витрати можуть виникнути через приховані дефекти, виявлені лише під час ремонтних робіт. Замовник повинен бути негайно поінформований про виявлення будь-яких таких дефектів.

4 Час доставки

Період доставки починається, як тільки буде досягнуто згоди щодо всіх умов замовлення та буде уточнено будь-які договірні умови. Претензії через недотримання терміну доставки існують лише в тому випадку, якщо пільговий період не менше 2 тижнів був встановлений зареєстрованою поштою і зазначений пільговий період також не дотримувався. Перерви в роботі - незалежно від причини - позбавлять roda computer GmbH необхідності дотримання визначених узгоджених термінів доставки. Зазначені перерви дають право повністю або частково відмовитися від цієї Угоди. Позови про відшкодування збитків виключаються.

5 Ціни

Ціни не фіксовані. Остаточний прайс-лист повинен бути визначальним для виставлення рахунків за окремі поставки, однак, ми маємо право встановлювати будь-які виникаючі підвищення цін (наприклад, через коливання курсу або збільшення цін на фрахт) без попереднього повідомлення. Мінімальна доплата в розмірі 10 євро стягується при замовленнях вартістю товарів менше 150 євро. Усі ціни не враховують вартості складів у Hüllhorst або Lichtenau, плюс встановлений ПДВ.

6 Оплата

Якщо інше не узгоджено, остання дата платежу повинна бути через сім (7) днів після дати виставлення рахунку, з нетто і без відрахувань. Після закінчення цього періоду покупець зобов’язується безперешкодно сплачувати відсотки за залишок на п’ять (5) відсотків більше облікової ставки Німецького центрального банку. Це не виключає додаткових претензій, спричинених затримкою. Будь-які інші угоди повинні бути укладені в письмовій формі. Якщо інші конкретні способи оплати не узгоджені, продавець має право прямо списати покупну ціну з покупця. Покупець цим надає дозвіл на процес прямого дебету. Будь-які інші угоди повинні бути укладені в письмовій формі.

7 Збереження права власності

a) roda computer GmbH зберігає право власності на товар до тих пір, поки не буде погашена вся дебіторська заборгованість щодо покупця, що випливає з комерційної угоди, включаючи майбутні дебіторські заборгованості за угодами, укладеними одночасно чи згодом. Утримання права власності також повинно охоплювати визнаний залишок, оскільки дебіторська заборгованість сторони за Договором зачисляється на відкритий рахунок (зберігання поточного рахунку).

б) У разі значного порушення Договору, особливо у випадку невиконання платежів, roda computer GmbH має право відкликати доставлений товар. Покупець зобов'язаний здати товар. Відкликання товару, що доставляється, не означає відмови від цієї Угоди, якщо roda computer GmbH прямо не заявить про це письмово. У випадку, якщо продукт, доставлений компанією roda computer GmbH, вилучений, компанія roda computer GmbH та особа, що здійснює арешт, повинні негайно повідомити про це, щоб порушити судові позови відповідно до розділу 771 Цивільного процесуального кодексу Німеччини (ZPO ).

в) Товар, що підлягає збереженню права власності, повинен зберігатися покупцем для roda computer GmbH з доглядом розсудливого підприємця та повинен бути застрахований від ризиків пожежі, води, крадіжок та інших ризиків за рахунок покупця. Таким чином покупець цим визначає свої обовязки, що випливають із страхових договорів компанії roda computer GmbH. Таким чином roda computer GmbH встановлює зазначені вимоги.

г) Якщо покупна ціна оплачується покупцем за рахунком або чеком, це створює дебіторську заборгованість за рахунком або по чеку для roda computer GmbH. Збереження права власності, дебіторська заборгованість, отримана за рахунок доставки товарів та / або вимоги, що виникають внаслідок тривалого зберігання права власності, закінчується або погашається лише тоді, коли рахунок або чек сплачені покупцем як платником.

д) Покупець має право перепродати товари, що підлягають збереженню права власності, в рамках звичайного бізнесу. Таким чином покупець призначає roda computer GmbH всі непогашені платежі, що виникають у покупця від вторинного покупця або третьої сторони від перепродажу, незалежно від того, чи був проданий товар перепроданим з погодженням або без нього. roda computer GmbH приймає зазначені вимоги.

е) Якщо товари, що мають права власності, перепродаються немодифікованими або модифікованими у зв’язку з причинами, які ініціював покупець, тоді вищезгаданий покупець присвоює повну дебіторську заборгованість, що виникає в результаті перепродажу, продавцю. Якщо товари, що підлягають збереженню права власності, перепродаються покупцем після зміни / комбінації з товарами, що не належать продавцю, в такому випадку покупець додає виникаючі непогашені платежі до вартості товарів, що підлягають збереженню права власності разом з усіма додатковими правами, з пріоритетом перед рештою. Продавець дає згоду.

є) Навіть після переуступки покупець все ще має право стягувати ці непогашені платежі. Повноваження продавця збирати непогашені платежі залишаються незмінними. Однак продавець зобов'язується не стягувати непогашені платежі до тих пір, поки покупець виконує свої платіжні та інші зобов'язання. Продавець може вимагати, щоб покупець показав непогашені йому платежі та боржників, надав всю інформацію, необхідну для збору та здачі всієї супровідної документації, зокрема замовлення клієнта, копії підтверджень замовлення та копії рахунків-фактур. Продавець також може вимагати, щоб покупець повідомив своїх боржників про уступку компанії roda computer GmbH.

ж) Покупець завжди повинен проводити модифікацію/конверсію товару, що підлягає збереженню права власності для продавця. Якщо товари, що підлягають збереженню права власності, модифікуються продуктами, що належать покупцеві, або предметами, які не підлягають будь-якому тривалому утриманню права власності, продавець залишається єдиним власником нового товару. Якщо товари, що підлягають утриманню права власності, модифікуються з іншими продуктами, що не належать продавцю, продавець має спільну власність на новий товар, пропорційний вартості товарів, що підлягають утриманню права власності стосовно інших модифікованих товарів на час модифікації.

з) Якщо вартість існуючих цінних паперів перевищує вартість дебіторської заборгованості, яка має бути забезпечена більш ніж на 15%, компанія roda computer GmbH зобов'язана випустити ці цінні папери відповідно до прохання покупця.

8 Компенсація за порушення угоди

roda computer GmbH вказує, що покупець несе відповідальність за всі збитки через порушення авторських прав, що виникають проти ліцензіата через порушення покупцем положень цієї Угоди. Крім того, ми хотіли б зазначити, що дублювання або розповсюдження нашого програмного забезпечення або його модифікованої / перетвореної версії карається штрафом або позбавленням волі строком до одного року.

9 Авторські права

roda computer GmbH зберігає всі майнові та патентні права на подані документи, такі як креслення, розрахунки, схеми тощо без будь-яких обмежень. Передача цих документів третім сторонам не дозволяється без схвалення roda computer GmbH. Матеріали або інші дані потрібно повернути у визначені терміни, якщо вони не стосуються замовлення.

10 Відповідальність

Відповідальність  roda computer за збитки обмежується сумою дійсного страхування відповідальності бізнесу та продукції (випуск 2013 року: для комбінованого ліміту 5 мільйонів євро для бі та pd; 3 мільйонів євро за фінансові збитки; 5 мільйонів відповідальності за шкоду навколишньому середовищу) , якщо тільки roda computer GmbH не заподіяла шкоду навмисною або через недбалість. Відповідальність за чисті фінансові втрати означає грошові збитки, які були заподіяні безпосередньо (втрата прибутку, вплив на господарські операції тощо), не виключаються, якщо roda computer GmbH не спричинила їх умисно.

11 Експорт

Не дозволяється експортувати контрактні товари або імпортувати контрактні товари з країн, що не входять до Європейського Співтовариства, якщо ми не надаємо попередню письмову згоду на них. Весь експорт підпадає під дію німецьких, європейських та / або правил зовнішньої торгівлі США.

12 Місце виконання та юрисдикція

Для обох сторін Угоди місцем здійснення оплати та доставки є Ліхтенау, а для постачання продуктів електропостачання - Брюкмюль. Місцем юрисдикції є Баден-Баден. Якщо в різних місцях юрисдикції повинні бути передбачені різні умови, Баден-Баден погоджується як місце підсудності, якщо покупець є торговцем у значенні німецького комерційного кодексу (HGB).

13 Заключне положення

Якщо будь-які окремі положення є або стають неефективними, це не впливає на обов'язковість виконання решти цієї Угоди. У разі неефективного забезпечення застосовується ефективне положення, що найкраще наближає неефективне положення. Після опублікування цих Загальних положень та умов усі попередні умови та умови втрачають чинність.

Крім того, слід дотримуватись умов Федерального управління економіки та експорту Німеччини.